Wettelijke Eisen Recept Apotheek?

0 Comments

Wat moet er op een medicatie etiket staan?

1 De apotheekhoudende draagt ervoor zorg dat op de verpakking waarin een door een fabrikant bereid geneesmiddel op grond van een recept ter hand wordt gesteld, een etiket is aangebracht waarop zijn naam, de naam van de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd, dan wel het cijfer of de letter waarmee de patiënt op

Wat is verplicht verboden omtrent de bijsluiter?

Het leveren van een Nederlandstalige bijsluiter bij een medicijn is verplicht. Er zijn wetten en regels, als garantie voor veiligheid van een medicijn. Het medicijn, en ook de bijsluiter, worden beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Waarom zijn medicijnen op recept?

U heeft een recept nodig in de volgende gevallen: U heeft een klacht waarvoor u door een arts of een andere zorgverlener gezien moet worden. De zorgverlener kan dan bepalen welk medicijn u het beste kunt nemen. Ook is het belangrijk dat een apotheker betrokken is bij de uitgifte van uw medicijn.

You might be interested:  Readers ask: Recept Kip Kerrie Creme Fraiche?

Hoe lang moet een apotheek een recept bewaren?

Volgens de regeling Geneesmiddelenwet moeten recepten in de apotheek worden bewaard, maar er staat niet expliciet dat het recept op papier moet worden bewaard. De bewaring dient zodanig te zijn dat de authenticiteit gedurende de 20 jaar kan worden vastgesteld.

Welke gegevens dienen aanwezig te zijn op de verpakking van een farmaceutisch pakket?

Er zijn vastgestelde items die op een verpakking dienen te staan, zoals de naam van het geneesmiddel, het werkzaam bestanddeel met de sterkte en houdbaarheidsgegevens.

Wat staat er in de bijsluiter?

Een bijsluiter bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Merknaam en stofnaam van het geneesmiddel.
 • Sterkte van het geneesmiddel, bijvoorbeeld de hoeveelheid werkzame stof.
 • Eigenschappen van het geneesmiddel (werking)
 • Indicaties.
 • Contra-indicaties.
 • Geschiktheid bij zwangerschap en lactatie.
 • Bijwerkingen.
 • Interacties.

Waarom mag je geen grapefruit bij medicijnen?

Grapefruit bevat furocoumarinen, toxische bestanddelen die onder normale omstandigheden volkomen ongevaarlijk zijn, maar die in onze darmen de werking van de enzymen of eiwitten tegengaan die helpen bij het metabolisme van bepaalde geneesmiddelen.

Wat valt onder Geneesmiddelenwet?

De Geneesmiddelenwet (2007) regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. De wet bevat ook voorschriften om een veilig gebruik van geneesmiddelen te stimuleren.

Welke onderdelen zijn vastgelegd in de wet op de geneesmiddelen?

In de Geneesmiddelenwet staat hoe een medicijn mag worden geproduceerd en verhandeld. Zie ook het toezicht op:

 • apotheken.
 • apotheekhoudende huisartsen.
 • geneesmiddelen (producttoezicht)
 • geneesmiddelenreclame en gunstbetoon.
 • collegiaal doorleveren van eigen bereidingen.
 • geneesmiddelen zonder handelsvergunning.

Wat zijn receptgeneesmiddelen?

Receptgeneesmiddelen die u via uw arts en apotheek krijgt, zijn betrouwbaar. Arts en apotheek zijn ook de enigen die receptgeneesmiddelen mogen voorschrijven en uitgeven. U krijgt daarnaast ook medische begeleiding. Verder vergoedt de zorgverzekeraar alleen medicijnen van een legale apotheek.

You might be interested:  Often asked: Promethazine Kopen Zonder Recept?

Wat is de eigen bijdrage voor medicijnen?

Eigen bijdrage voor medicijnen De overheid stelt dan een maximale vergoeding uit de basisverzekering vast. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Dat is de eigen bijdrage. Hiervoor kunt u bij sommige verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten.

Wie verkoopt geneesmiddelen?

Door welke winkels mogen AV middelen verkocht worden? Door iedereen die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat, zoals supermarkten, benzinestations, boekwinkels/kiosken, avondwinkels etc. Overigens mogen AV middelen ook verkocht worden door drogisterijen en apotheken.

Hoe lang bewaar je doorgaans de Toedienlijsten van de apotheek?

Hoe lang moet een toedienlijst bewaard worden? Een zorginstelling moet een gebruikte toedienlijst minimaal 2 jaar bewaren.

Hoe lang mag je oogdruppels na opening gebruiken?

Wanneer u een flesje opent, let dan op de houdbaarheidsdatum en noteer deze datum op het etiket van het flesje. Op die manier kunt u later zien of u de medicatie nog mag gebruiken. Oogdruppels zijn meestal nog 1 maand houdbaar, na het openen van de verpakking.

Hoe lang is een recept geldig?

Een doktersrecept kan voor een gelimiteerde of ongelimiteerde periode geldig zijn. Gedurende die periode kan het zijn dat de patiënt meerdere malen dezelfde geneesmiddelen nodig heeft. In dit geval wordt van “herhaalrecept” gesproken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post