Question: Wat Moet Er Op Een Recept Staan?

0 Comments

Welke informatie moet er op een recept staan?

Naast naam- en adresgegevens van de arts, de naam en (soms ook) adresgegevens van de patiënt, bevat het recept de gegevens over het gebruik, de hoeveelheid en sterkte van de af te leveren medicijnen. Veel medicijnen (in Nederland de UR-geneesmiddelen) zijn niet zonder doktersrecept verkrijgbaar.

Wat is een Opiumwet recept?

De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden. Het gebruik van Opiumwet -middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel.

Wie mogen er recepten voorschrijven?

Artsen, tandartsen en verloskundigen mogen recepten uitschrijven. Zij moeten in het BIG-register staan ingeschreven. Daarnaast hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) een voorschrijfbevoegdheid.

Waarom zijn medicijnen op recept?

U heeft een recept nodig in de volgende gevallen: U heeft een klacht waarvoor u door een arts of een andere zorgverlener gezien moet worden. De zorgverlener kan dan bepalen welk medicijn u het beste kunt nemen. Ook is het belangrijk dat een apotheker betrokken is bij de uitgifte van uw medicijn.

You might be interested:  Zalm Koud Roken Recept?

Wat moet er op een medicatie etiket staan?

1 De apotheekhoudende draagt ervoor zorg dat op de verpakking waarin een door een fabrikant bereid geneesmiddel op grond van een recept ter hand wordt gesteld, een etiket is aangebracht waarop zijn naam, de naam van de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd, dan wel het cijfer of de letter waarmee de patiënt op

Welke geneesmiddelen mogen verpleegkundigen voorschrijven?

Er zijn 3 groepen verpleegkundigen die hun voorschrijfbevoegdheid mogen vermelden in het BIG-register:

  • verpleegkundigen gespecialiseerd in diabetes mellitus;
  • verpleegkundigen gespecialiseerd in oncologie;
  • verpleegkundigen gespecialiseerd in astma en COPD.

Waar staat de Opiumwet voor?

De Opiumwet is de wet waarin de meeste drugs staan beschreven. Middelen op lijst I zijn volgens de wet gevaarlijker dan middelen op lijst II. Heroïne, cocaïne, XTC en GHB zijn voorbeelden van middelen die op lijst I staan; cannabis staat op lijst II.

Wat valt er onder opiaten?

De belangrijkste opiaten zijn morfine, codeïne, heroïne en thebaïne. Papaverine en noscapine bestaan ook, maar hebben hoegenaamd geen effect op het centraal zenuwstelsel, en worden niet tot de opiaten gerekend.

Waar moeten Opiumwetmiddelen in de apotheek worden opgeborgen?

Hierbij gebruiken we een handreiking die we samen met de apothekersorganisatie KNMP hebben ontwikkeld. Een apotheker moet bijvoorbeeld ontvangstbrieven bewaren van Opiumwetmiddelen die hij van de groothandel heeft ontvangen. Ook moet hij de voorraad in zijn systeem bijhouden en dit kunnen laten zien aan een inspecteur.

Kan een dermatoloog medicijnen voorschrijven?

De dermatoloog ziet veel diversiteit aan huidziekten en huidafwijkingen, zoals eczeem, kwaadaardige moedervlekken of spataderen. De behandelmogelijkheden lopen ook uiteen, zoals het stellen van een diagnose, voorschrijven van medicatie tot aan het operatief verwijderen van huidkanker.

You might be interested:  Often asked: Recept Kalfslever Met Spek En Ui?

Wat mag een verloskundige voorschrijven?

Oxytocine is een hormoon dat in neussprayvorm wordt gebruikt ter ondersteuning bij de borstvoeding. Ook calciumtabletten, lidocaïne crème (ter verlichting van pijn, jeuk of irritatie van de huid, zoals bij aambeien) en foliumzuur zijn middelen die verloskundigen op recept voorschrijven.

Kan een bedrijfsarts medicijnen voorschrijven?

Dit betekent dat alle artsen, dus ook bedrijfsartsen, basisartsen en bijvoorbeeld gepensioneerde artsen die (nog) in het BIG-register als arts staan ingeschreven, medicijnen mogen voorschrijven.

Wat zijn receptgeneesmiddelen?

Receptgeneesmiddelen die u via uw arts en apotheek krijgt, zijn betrouwbaar. Arts en apotheek zijn ook de enigen die receptgeneesmiddelen mogen voorschrijven en uitgeven. U krijgt daarnaast ook medische begeleiding. Verder vergoedt de zorgverzekeraar alleen medicijnen van een legale apotheek.

Wat is de eigen bijdrage voor medicijnen?

Eigen bijdrage voor medicijnen De overheid stelt dan een maximale vergoeding uit de basisverzekering vast. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Dat is de eigen bijdrage. Hiervoor kunt u bij sommige verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten.

Wie verkoopt geneesmiddelen?

Door welke winkels mogen AV middelen verkocht worden? Door iedereen die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat, zoals supermarkten, benzinestations, boekwinkels/kiosken, avondwinkels etc. Overigens mogen AV middelen ook verkocht worden door drogisterijen en apotheken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post